O nás

Cílem Společnosti přátel Rudolfova z. s. (dále jen SPR) je spojovat příznivce města Rudolfova za účelem pořádání kulturně společenských akcí, rozvíjení místních tradic, propagace a popularizace města. SPR:

 • rozvíjí místní tradice, zejména hornickou minulost,
 • pořádá kulturně společenské a odborné akce dle společenské objednávky,
 • propaguje historické a kulturní památky Rudolfova a jeho okolí,
 • vydává propagační materiály,
 • spolupracuje s podobnými spolky a institucemi.

SPR je významnou součástí Cechu hornických a hutnických spolků České republiky, pravidelně se účastní Setkání hornických a hutnických spolků ČR, Setkání banických spolků Slovenské republiky. Rudolfov byl i místem konání tohoto setkání. Z rudolfovských nadšenců vznikla také udělovaná cena Český Permon, která má dnes mezinárodní význam, byl vytvořen putovní prapor. Pravidelně se snaží upozorňovat na významné události v historii města a osobnosti v Rudolfově narozené nebo působící. Tak jsme připomněli pana učitele Josefa Bartušku, obnovili jeho pásmo Morana, iniciovali pojmenování ulice Josefa Bartušky. Významným rodákem byl akrobatický pilot Martin Stáhalík (tragicky zesnulý), který má v Rudolfově také svou ulici, památník u Královského rybníka a pojmenováním planetky jsme ho dostali zpět na nebe.

Vznik SPR

V létě 1999 se poprvé sešla v hostinci U Štítu malá skupina převážně rudolfovských občanů, kteří pociťovali kulturní vakuum ve své obci. Šlo o to, probudit v Rudolfově k životu kulturní a spolkový život, jak se v té době dělo již v řadě jiných míst. Již tehdy se stalo hlavním cílem uskutečnění tradičních historických slavností, které byly pořádány v řadě významnějších měst a které by v sobě snoubily kromě historických tradic i někdejší rudolfovské počiny, jako ochotnické divadlo, masopustní průvod, poutě apod. O rok později vstoupily v Rudolfově na scénu v historii poprvé Hornické slavnosti. Jednodenní výpravná kulturní akce, stylizovaná do nejslavnější rudolfovské historie, ozdobená kostýmovaným průvodem a orámovaná lidovým jarmarkem.


Výbor SPR od 28. 5. 2015

 • Předseda: Hana Kuboušková
 • Místopředseda: Vratislav Klabouch
 • Člen výboru: Marta Tisoňová

Členové SPR k 1.2.2018

 • Burda Josef
 • Kindl Jaroslav
 • Klabouch Vratislav
 • Kuboušková Hana
 • Kuboušková Petra, Mgr.
 • Nestávalová Petra, Mgr.
 • Pinl Michal, Ing.
 • Pitálek Jan
 • Řehovská Růžena
 • Řehovský Jan
 • Stáhalík Ivan
 • Tisoňová Marta
 • Divoká Drahuše
 • Fialová Štěpánka
 • Hrochová Jiřina
 • Porhanslová Lucie, Mgr.
 • Vorlová Karin

icopdfStanovy SPR icopdf

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2017

 


 

Kontakt

pratelerudy@seznam.cz 732 962 175